Kirsten A. Jeppesen Kragh

Kirsten A. Jeppesen Kragh

Studieleder, Lektor

Medlem af:

   

  Uddannelse 
  2022
  Dr. phil. på disputats med titlen: Paradigms - from lexicon to grammar
  2010
  Talentudviklingskursus for yngre forskere. Det Humanistiske Fakultet og LIFE, Københavns Universitet.
  2010Københavns Universitets Mentorordning for yngre kvindelige forskere.
  2009Adjunktpædagogikum, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
  2006Ph.d. fransk sprogvidenskab.
  1993Cand.mag. i Fransk og Dansens Æstetik og Historie, Aarhus Universitet/Københavns Universitet.
  1991-1992Suppleringsfag på Københavns Universitet: Dansens Æstetik og Historie.
  1988-1991Kandidatuddannelse i Fransk ved Aarhus Universitet, suppleret med 1 semesters ophold i Paris med studier ved École Normale Supérieure (litteratur) og Sorbonne (sproglige kurser). Cand.phil. 1991.
  1986-1988Grunduddannelse i Fransk ved Aarhus Universitet.
  1985-1986HF-enkeltfag i fysik og kemi.
  1984Studentereksamen, nysproglig gren m. fransk fra Risskov Amtsgymnasium.
    
  Ansættelser 
  2019-Viceinstitutleder for uddannelse, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.
  2013-

  Studieleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

  2012-

  Lektor i fransk sprog ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

  2011-2012

  Postdoc ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Studienævnsformand og fagkoordinator for fransk.

  2008-2011Postdoc ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til projektet Konstruktionsdannelse som grammering: en teoretisk udvidelse af begrebet grammatikalisering. Perceptions-, ytrings- og meningsverbers syntaktiske konstruktionsudvikling i fransk.
  2007-2008Forskningsadministrator for prodekan for forskning Mette Thunø, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet med ansvarsområder indenfor bl.a. forskningskoordinering, publiceringsstrategi, eksterne forskningsbevillinger og ph.d.-administration.
  2006-2008Ekstern lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.
  2002-2006Ph.d.-stipendiat ved Romansk Institut (senere Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Københavns Universitet.
  2001-2002Timelønnet underviser på Danmarks Pædagogiske Universitet i grammatiske discipliner i forbindelse med efteruddannelse for fransklærere.
  1996-2002Ekstern lektor ved Romansk Institut, Københavns Universitet i følgende discipliner: grammatisk analyse, grammatik, oversættelse og version.
  1997-1999Hovedredaktør og forfatter hos forlaget Munksgaard (nu Gyldendal) ved udarbejdelse af dansk-fransk ordbog.
  1993-1996Undervisningsassistent ved Romansk Institut, Københavns Universitet i følgende discipliner: basissprog, grammatik og version.
  1992-1994Sprogkonsulent i fransk hos I. Krüger A/S.
  1991-1993Underviser i fransk ved Virksomhedsskolen, herunder undervisning i Finansrådet samt hos I. Krüger A/S.
    
   Barselsorlovsperioder på i alt ca. 3 år i 1992, 1994 og 1999-2000.

  Sprogkundskaber

  Produktivt:

  • dansk
  • engelsk
  • fransk
  • tysk

  Receptivt:

  • norsk
  • svensk
  • italiensk
  • lidt tyrkisk

  Uddannelse

  Cand.mag., dr. phil,. ph.d.

  ID: 1227945