Lene Schøsler

Lene Schøsler

Emerita

Aktuel forskning

Jeg arbejder lige nu med:

  • Konstruktionsgrammatiske ændringer fra latin til de forskellige romanske sprog
  • Relationen mellem globale sprog og lokale sprog, mere specifik hvorledes globale sprog påvirker folkesproget og omvendt. Forskningen angår relationen mellem latin og folkesprogene i Renæssancen og mellem fransk standardsprog og regionalspro

Desuden arbejder jeg med:

  • En revision af Blinkenberg og Høybyes dansk-fransk / fransk-danske ordbog, i samarbejde med Lilian Stage og Gunhild Dyrberg. Vi forbereder en elektronisk udgave af ordbogen
  • En udgivelse af Leonora Christinas franske dagbog fra 1673 (se https://www.kb.dk/permalink/2006/manus/679/). Udgivelsen forberedes i samarbejde med Marita Akhøj Nielsen fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder:
forskningspolitik, med særligt henblik på fremmedsprogsfagenes situation
uddannelsespolitik, med særligt henblik på fremmedsprogsfagenes situation

Primære forskningsområder

  • Udvikling af en teoretisk ramme for "forbunden grammatikalisering", i samarbejde med Lars Heltoft og Jens Nørgård-Sørensen
  • Udvikling af en teoretisk ramme for konstruktionslære i samarbejde med Lars Heltoft og Jens Nørgård-Sørensen
  • Variationslingvistiske studier, herunder undersøgelse af deres relevans for bl.a. den elektroniske kommunikation

ID: 9183