Mirjam Schmuck

Mirjam Schmuck

Lektor

TYSK SPROG

 

Primære forskningsområder

  • Komparativ germansk lingvistik
  • Tysk grammatik (synkront og diakront perspektiv)
  • Sproglig variation og sprogforandring
  • Navneforskning (navnegrammatik, personnavne, socioonomastik)
  • Kønslingvistik

Undervisning

  • Tysk grammatik
  • Komparativ grammatik
  • Sociolingvistik
  • Sprogkontakt

 

Aktiviteter

Medredaktør af tidsskriftet Beiträge zur Namenforschung (siden 2016) (link)

ID: 283747882