Natascha Drachmann

Natascha Drachmann

Ph.d. stipendiat

Natascha Drachmann er ph.d.-stipendiat ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet samt på Professionshøjskolen Absalon. Hendes ph.d.-projekt er en didaktisk undersøgelse af, hvordan minoritets- og majoritetselever i 1., 5. og 7. klasse udvikler sproglig opmærksomhed, når de undervises via en flersprogethedsdidaktik i og på tværs af sprogfagene dansk, engelsk, fransk og tysk i folkeskolen. 

Bevillingsgiver: Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning.
Projektperiode: oktober 2020-september 2023.
Vejledere: Petra Daryai-Hansen, KU og Tom Steffensen, KP.

Ph.d.-projektet indgår som selvstændigt delprojekt i det FKK-finansierede forsknings- og udviklingsprojekt ”Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels": www.flersprogethedsdidaktik.ku.dk

Natascha Drachmann er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i 2017 med hovedfag i tysk og sidefag i dansk. Tidligere har hun undervist i tysk i grundskolen samt i tysk, dansk og almen sprogforståelse i gymnasiet. Endvidere har hun været tilknyttet udviklings- og forskningsprojektet ”Tidligere Sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”, hvor hun har deltaget i udarbejdelsen af eksemplarisk undervisningsmateriale til tysk i 5. klasse samt haft ansvaret for at implementere en flersprogethedsdidaktik heri. www.tidligeresprogstart.ku.dk

ID: 182568082