Pia Schwarz Lausten

Pia Schwarz Lausten

Lektor

Født 1966

Ansættelser

 • 2010- Lektor i italiensk litteratur ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KU).
 • 2008-2010 FKK-finansieret postdoc på kollektivt projekt om ”Islam i europæisk litteratur” ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU under ledelse af professor Peter Madsen 
 • 2008 Indstillet som kvalificeret til adjunktur i Litteraturvidenskab ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU.
 • 2007 Barsel 5. januar-15. oktober. 
 • 2005-7 Carlsbergfinansieret postdoc ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU
 • 2004-5 Ekstern lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med undervisning i litteraturhistorie og tekstanalyse.
 • 2003-4 Seniorforsker ved Danmarks Humanistiske Forskningscenter, København. Projekt om italiensk renæssancelitteratur
 • 2002 Ekstern lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med undervisning i tekstanalyse, litteraturhistorie og litterære emner.
 • 2001-2 Lektorvikar ved Romansk Institut med undervisning i tekstanalyse, litteraturhistorie samt litterært værksted, opgave- og specialevejledning.
 • 2001 Ekstern lektor ved Romansk Institut med undervisning i litteraturhistorie fra 13-1900 tallet og i det 20. århundredes litteratur.
 • 2001 Indstillet som kvalificeret til lektorat i moderne italiensk litteratur ved Århus Universitet.
 • 1997-2000 Ph.d.-stipendiat ved Romansk Institut, KU.
 • 1995 Cand.mag. med bifag i dansk og litteraturvidenskab 
 • 1995- Foredragsholder ved Folkeuniversitet i Ålborg, i Helsingør og i København, ved Danmarks Biblioteksskole, Århus Kommunes biblioteker, Italiensklærerforeningen m.fl. om moderne italienske forfatterskaber og litterære emner.
 • 1991-1996 Underviser ved Folkeuniversitetet om moderne italiensk litteratur: Pirandello, Sciascia, Levi, Calvino, Celati, Vassalli, Tabucchi, Tamaro m.fl.
 • 1994-96 Undervisningsassistent ved Romansk Institut i tekstanalyse og litterære emner.
 • 1992 Barsel september 1992-juni 1993.
 • 1992 Kandidat i italiensk (hovedfag) 

Sprogkundskaber

 • Dansk: modersmål
 • Italiensk: flydende i skrift og tale
 • Engelsk: udmærket i skrift og tale
 • Fransk: læsefærdighed og moderat i tale
 • Nordiske sprog: læsefærdighed
 • Tysk: læsefærdighed

Uddannelse

Cand. mag., Ph.D.

ID: 9163