Pradipto Roy

Pradipto Roy

Postdoc

Jeg er interesseret i at forstå sundhed som betinget af sociokulturelle kontekster og på et politisk-økonomiske grundlag. Jeg er uddannet inden for medicin, psykologi og beslægtet samfundsvidenskab. Efter at have arbejdet på tværs af biomedicinske, grundvidenskabelige og samfundsvidenskabelige institutter giver mit nuværende engagement som postdoc i Medical Humanities på KU mig en enestående mulighed for at udforske relevante idéer i et tværfagligt perspektiv. Min Wellcome Trust-finansierede ph.d.-forskning ved NIMHANS i Indien drejede sig om sindets historie og idéudvikling og de dermed forbundne ændringer i den mentale sundhedskultur i Sydasien. Kort efter forsvaret af min ph.d.-afhandling i januar 2020 blev jeg ansat på CSSSC i Indien som postdoc i to år (marts 2020 til februar 2022) under Mellon Foundation for at undersøge afkolonisering af mental sundhed og psykologi på det indiske subkontinent. Udover at undervise på forskellige relaterede universitetsuddannelser arbejdede jeg frivilligt som mental sundheds-entusiast og -praktiker i lokalsamfund.
 
På CSSSC var jeg med til at lede et ICSSR-finansieret projekt, som undersøgte de samfundsvidenskabelige dimensioner af Covid-19-pandemien i Indien. Mit nuværende postdoc-arbejde på KU fokuserer på betydningen af kulturelle kontekster i den globale mentale sundhed, set i lyset af Covid-19-pandemien i Sydasien.

ID: 304630857