Robert William Rix

Robert William Rix

Professor

Robert W. Rix (Dr.Phil., ph.d.) er lektor ved Københavns Universitet. Jeg har publiceret indenfor flere områder, der vedrører det attende og nittende århundrede: Romantikken, politik, religion, sprog, nationalisme, Nordisk oldtid og trykkekultur/boghistorie. Jeg har bl.a. udgivet monografierne William Blake and the Cultures of Radical Christianity (2007) og The Barbarian North in Medieval Imagination: Ethnicity, Legend, and Literature (Routledge 2014) (2007), samt redigeret flere samlinger af artikler. Min nuværende forskning beskæftiger sig med Arktis i historisk perspektiv, og min kommende bog har titlen The Vanished Settlers of Greenland: In Search of a Legend and Its Legacy.

Jeg var hovedredaktør af tidsskriftet Romantik: Journal for the Study of Romanticisms i 9 år. Jeg optræder i medierne om britiske forhold, især om mediebilledet og Brexit.

Jeg var Viceinstitutleder 2014-2018, Jeg har været Viceinstitutleder for Forskning på instituttet siden 2021.

Træffetider: Mandag 10-11

ID: 917440