Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Jessica Ortner

Jessica Ortner

Postdoc

Jeg har studeret litteraturvidenskab, tysk og kulturvidenskab i Odense, Zürich og København. I 2012 færdiggjorde jeg mit Phd-projekt om repræsentation af Holocaust i hovedværket af den kontroversielle østrigske forfatter Elfriede Jelinek Die Kinder der Toten (1995). Min PhD er fornyligt udkommet som bog med titlen Poetologie “nach Auschwitz”. Narratologie, Semantik und sekundäre Zeugenschaft in Elfriede Jelineks Roman ‚Die Kinder der Toten.‘ (Berlin: Frank&Timme, 2016).

P.t arbejder jeg på et forskningsprojekt om tysksproget migrationsliteratur som er financiert af det Frie Forskningsråd. Se projektbeskrivelse for neden.

I mit forhenværende forskningsprojekt, finansieret af Carlsbergfondet, har jeg arbejdet med narratologiske former for erindring i Holocaust-litteratur skrevet af efterkommerne af overlevende Holocaustofre samt efterkommere of (potentielle) gerningsmænd. I forskningsprojektet har jeg undersøgt det erindringsskifte som tager sted som en følge af, at der stadig er færre øjnevidner tilbage. Jeg har arbejdet med en bred vifte af forfattere, der bearbejder forældrenes traumer om forfølgelse, eksil og overlevelse i nazisternes koncentrationslejre. Denne forskning formår at give svar på hvorledes repræsentationen af sådanne traumatiske hændelser transformeres i takt med at afstanden til begivenhederne forøges. Hvordan omgås efterkommerne af ofrene såvel som af gerningsmændende det faktum, at de er dybt påvirket af traumatiske hændelser som de ikke selv har gennemlevet og som de derfor mangler 'autentisk' viden om? Og hvilke nye muligheder for repræsentation åbnes der i kraft af ikke at være begrænset af trangen til at fortie og fortrænge det skete?

I forbindelse med dette forskningsprojekt har jeg beskæftiget mig intensivt med nye strømninger indenfor Memory Studies, tysk erindringskultur og den rolle som Holocaust spiller i samtidens kulturelle erindring - både i det tysksprogede område samt i Europa og den vestlige verden i det hele taget. I den forbindelse har jeg blandt andet undersøgt forfatternes interaktion og kritik af den måde hvorpå begivenheden er blevet indlejret i den kulturelle erindring af nationale samt transnationale samfund.

 

Primære forskningsområder

Tysk og østrigsk Holocaustlitteratur skrevet af den anden og tredje generation

Holocaustlitteratur som transnationalt fænomen

Tysk migrationslitteratur

Vidnesbyrdlitteratur

Elfriede Jelineks forfatterskab

Erindringskultur  

'Vergangenheitsbewältigung' i Tyskland og Østrig

Europæisk erindring

Aktuel forskning

Transcultural Memory as Battlefield of European Identity –

The Making of Europe in Contemporary German-Language MigrantLiterature

I den seneste tid kan der observeres en markant stigning i antallet af tysksprogede forfattere med baggrund i Østeuropa. Forfatterne har det tilfældes, at de tematiske kredser om de mangfoldige former for forfølgelser, deportationer og etniske udrensninger, der tog sted i Østeuropa i løbet af det 20. århundrede. Der er fortrinsvis tale om familieromaner, i hvilke forfatterne forarbejder familieerindringer om såvel Sovjetunionens herredømme som nationalsocialisternes hærgen. Tesen for projektet er, at denne litterære bølge, der nyder stor offentlig bevågenhed, har evnen til at transformere Tysklands kulturelle erindring og afprøve erindringsmodeller, der kan være med til at afslutte ”kampen om den europæiske erindring” (Leggewie/Lang), der efter de politiske omvæltninger i 1989 og øst-udvidelsen af EU udkæmpes af den politiske og intellektuelle elite.

Baserende på teorier om transnationale og transkulturelle erindringskulturer vil projektet foretage en komparativ analyse af politiske erindringskonstruktioner og litterære fremstillinger af Europæisk historie. Projektet vil belyse EU's bestræbelse på at inkludere Sovjetregimet i en fælleseuropæisk historieskrivning uden at relativisere det enorme historiske traume om den systematiske udryddelse af de europæiske Jøder. For det andet vil projektet præsentere en række romaner, der har det til fælles, at familieerindringen fungerer som et mikrokosmos for den fælleseuropæiske fortid. Hinsides politiske og nationale interesser skaber disse romaner et litterært univers hvori erindringer om kommunismens og nationalsocialismens forbrydelser ikke udgør konkurrerende men komplementære aspekter af historien.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Holocaustlitteratur, skrevet af første og anden generation

Erindringskultur

Repræsentation af Auschwitz

Litteraturhistorie

Elfriede Jelineks forfatterskab

Nyere østrigsk litteratur

Tekstanalyse (særlig interesse i intertekstualitetsteorier og narratologi)

Nazisme i Tyskland og Østrig

Nazistisk kunstopfattelse

Fascistisk arkitektur

Interesseområder

Holocaustlitteratur

Nazisme

Tysk Romantik

Postmodernisme

Narratologi

Troper

 

 

ID: 10444691