Bibliografier/litteraturlister

Formålet med litteraturlister/bibliografier er at dokumentere brug af kilder og gøre andre i stand til at opspore kilderne. De ordnes efter forfatterens efternavn – det mest usædvanlige efternavn først, f.eks. –sen navne kommer til sidst: Roest Pedersen, Jesper.
Tegnsætning i listen kan diskuteres, men vær konsekvent.
Der er forskelige standarder - groft sagt de "våde" overfor "tørre" områder. Nedenfor en APA-lignende standard.

Henvisning til bøger
Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.).
Titlen er understreget/ kursiveret.
Udgave skrives kun på listen, hvis det ikke drejer sig om 1. udgave.

Harder, Jonathan Bugge & Sigge Winther Nielsen. (2008). Om politisk tæft: 14 historier om dansk og international politik: Brugen af cases i samfundsvidenskabelig undervisning. Kbh.: Thomson Reuters.

Henvisning til tidsskriftsartikler
Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel: undertitel. Tidsskriftets titel, vol.(nr), sidetal.
Publikationens navn er understreget/ kursiveret.

Roest Pedersen, Jesper. (2008). Spiller strukturel magt en rolle for danske kommuners miljøhensyn?: Erhvervsliv og politikere. Politica, vol.40(1), s. 6-24.

Henvisning til artikler i bøger
Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: undertitel. I/In: Antologiens redaktør (red./ed.): antologiens titel (evt. udgave, sidetal). Udgivelsessted: Forlag.
Bidragets titel er understreget/kursiveret.

McNay, Lois. (2007). Subjekt, psyke og handling. I: Dorte Marie Søndergaard (red.): Feministiske tænkere: En tekstsamling (s. 136-159). Kbh.: Hans Reitzel.

Henvisning til Avisartikler
Artiklens forfatter. (årstal, dato). Artiklens titel. Værtspublikation (udgivelsessted), sektion, sidetal. Værtspublikationens titel er understreget/kursiveret.

Rothenborg, Michael. (2008, 16. august). Portræt: Han vil gøre EU hypet og fedt. Politiken, 1. sektion, s. 4.

Henvisning til Internet dokumenter
Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret besøgsdato: URL.
Titlen er understeget/kursiveret.

Udenrigsministeriet. (2008, 21. juli). Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012: Regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012. Lokaliseret d. 3. september 2008: http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm.

Henvisning til Love, bekendtgørelser og cirkulærer
Udgiveren. (årstal). Titel. Benævnelse. nr. af dato/udgivelsesår. Udgivelsessted.
Lovens titel/benævnelse er understreget/kursiveret

Undervisningsministeriet. (2001). Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen. BEK. nr. 232 af 30/3/2001. Kbh.


Flere eksempler og henvisningtyper:
Skov, Annette (2007). Referer korrekt!: Om udarbejdelsen af bibliografiske referencer. Kbh. Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret d. 15. december 2014 på:
https://iva.ku.dk/refererkorrekt