1 - Ny Rex - tips og tricks \ af Jørgen Madsen

->søgekoder ->parenteser ->trunkering/maskering
->"skjulte" søgekoder for baserne
->øvrige skjulte søgekoder
->MARCformat (PNX)

2 - URL'er til brug i formidling - facettering \ af Kira Stine Hansen

1 - Ny REX – tips og tricks

Ifm. overgangen til ny REX vil mange opleve, at de ting, de er vant til at kunne, pludselig skal gøres på en anden måde. Ny REX er tænkt som brugernes værktøj, men derfor skal det naturligvis også kunne servicere personalets behov. Vi har derfor igennem et stykke tid arbejdet med at tilføje ny funktionalitet, og jeg vil i det følgende forsøge at gennemgå nogle af de smutveje, der findes, og som formentlig kan gøre overgangen lettere for en hel del personer. Bemærk venligst, at de sidste ting er ved at blive implementeret i skrivende stund, og derfor vil alt det nævnte først være fuldt til rådighed  fra og med mandag den 2. marts.

Søgekoder

AND
I ny REX er AND imellem søgeord underforstået (ligesom man kender det fra fx Google). Man kan godt skrive det, men det er unødvendigt, og i givet fald skal det skrives med kapitæler (AND og ikke and).

OR og NOT

OR og NOT kan ligeledes benyttes. Igen er det vigtigt, at de skrives med store bogstaver, da de ellers vil blive opfattet som søgeord.

Parenteser

Parenteser kan også benyttes, og virker naturligvis i kombination med øvrige søgesyntaks. Et eksempel på en søgning kunne således være: eu (denmark OR sweden NOT germany)

I mellemrummet mellem eu og startparentesen er der således underforstået et AND. Søgningen: eu AND (denmark OR sweden NOT germany) giver altså samme resultat.

Trunkering og maskering

Tegnet for trunkering er * (asterisk). Der kan trunkeres efter andet tegn (altså fx bo*). Venstretrunkering er ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Tegnet for maskering af enkelte tegn er? (spørgsmålstegn). Det kan gentages, hvis man skal maskere flere tegn.

Søgningen wom* finder altså woman, wombat osv. Søgningen wom?n finder woman og women

Søgningen: ja?ob??? finder jacobsen, jakobsen samt alle mulige og umulige afskygninger. Hvis man gerne vil se hvilke, kan man forsøge sig med en: ja?ob??? NOT (jacobsen OR jakobsen) for at opdage, at der findes udmærkede navne som jakobson og jakobine.

De fleste vil formentlig hurtigt opdage, at den type søgninger, der tog virkelig lang tid i REX Classic, er overkommelige opgaver for ny REX.

”Skjulte” søgekoder for baserne

Som en slags service for personalet har vi forsøgt at lægge en del ”skjulte” koder ind. For baserne i deres helhed drejer det sig om:

KGL01_PRIMO
MUS01_PRIMO
DRA01_PRIMO
KBB01_PRIMO
KBH01_PRIMO
KGL03_PRIMO

En søgning MUS01_PRIMO (det er ikke nødvendigt at skrive med stort mus01_primo er lige så godt) giver altså ganske enkelt hele Musiksamlingen, og man kan afgrænse videre via facetterne og se, hvordan basen fx fordeler sig på sprog.

På denne måde kan man altså for første gang komme til at ”navigere” i hele hovedbasen KGL01 ved simpelthen at søge den frem. Det er ikke en proces, der belaster specielt voldsomt, selvom det giver godt 3 millioner poster. Ønsker man således fx alle poster på arabisk, så klikker man blot videre via sprogfacetten efter ovenstående søgning, og man får alle poster på arabisk fra KGL01 (katalogiseringsfejl ikke iberegnet).

Ovenstående kan naturligvis kombineres med alle mulige øvrige søgninger, således at man kan søge fx DRA01_PRIMO pinter

Ønsker man at se flere baser samlet, skal man benytte OR:

(KBH01_PRIMO OR DRA01_PRIMO OR KBB01_PRIMO) blixen
vil altså på én gang finde alt med blixen fra Håndskrifter, Billedbasen samt Dramatisk Bibliotek.

Øvrige skjulte søgekoder

Følgende felter vil blive gjort søgbare med følgende søgekoder:

-  BAS: wbk

-  B01: wbh

-  590, 591, 595, 599: wpi

-  Eksemplar- og processtatus: wst

-  Filial: wfi

-  Afdeling: wfa (ændret fra standard for ikke at kollidere med brugersøgninger)

Søgning med disse koder skal ske uden lighedstegn eller mellemrum.

Et eksempel på en søgning:

wbkkub wst01 wfisu1 wstor 2009

vil altså give materiale med BAS=kub, eksemplarstatus 01, filial KUB Nord, processtatus OR fra 2009.

Disse søgninger kan naturligvis kombineres ad libitum med alle de øvrige søgetips ovenfor.

Direkte opslag på systemnummer er også muligt. Man bruger ny REX’ ”basekode” ovenfor og hæfter systemnummeret på (husk: et systemnummer er altid ni cifre):

KBB01_PRIMO000010000 slår altså direkte op på SYS=10000 i Billedbasen (KBB01)
MUS01_PRIMO000192876 giver systemnummer 192876 fra Musiksamlingen

Ny REX’ ”MARC”-format (PNX)

Fx i forbindelse med undren og evt. efterfølgende fejlmelding kan det være rart at kunne se den rå post. Formatet i ny REX er XML-baseret og sektionsopdelt. Formatet hedder PNX. Det ses på følgende måde:

-  Gå i fuldt format på en post

-  Klik med musen i browserens URL og vær sikker på at stå helt henne i slutningen af URL’en

-  Tilføj præcis følgende til URL’en og tryk ’Enter’: &showPnx=true

 

Ved første øjekast ser det formentlig ganske forvirrende ud, men det er faktisk på mange måder nemt at læse, når man lige har vænnet sig til det.

Formatet fungerer på den måde, at de enkelte sektioner benyttes til bestemte formål. De vigtigste er:

-  Search

-  Display

-  Facets

Search er det, der kan søges på. Står det ikke i dén sektion, er det ikke søgbart – og det hjælper ikke, at det står et andet sted i postens rå format.

På samme måde er display det, der er til rådighed for fremvisning.

Endelig er facets det, der leverer ”kandidat-felter” til afgrænsningsmulighederne. Det, der ikke står her, kan ikke benyttes til at kreere afgræsningsmuligheder via facetterne.

Så derfor til evt. spørgsmål eller fejlmeldinger: Hvis man fx undrer sig over, at en post kan søges i REX Classic, men ikke i ny REX, så kig på formatet; står det forventede ikke i search-sektionen, så er det forklaringen. Og det er en oplysning, der vil hjælpe os meget ift. fejlfinding og ift. at kunne afhjælpe problemer.

 2 - URL’er til brug i formidling

Tips til søgninger i REX (Primo) - url til KB's intraweb 

Primo kan foretage ganske komplekse søgninger (trunkering, maskering, parenteser, OR og NOT – samt ikke mindst de ”skjulte” søgekoder). Dette ville kunne tilfredsstille langt de fleste behov. Når man dertil lægger, at facetafgrænsningerne giver yderligere muligheder, så er der vitterlig muligheder for at lave stort set alt.

 

Når vi har en URL-generator i gamle REX, så skyldes det primært, at URL’erne ikke er stabile pga. sessionsnummer. URL’erne i Primo har derimod ikke dette problem.

 

Personalet laver søgningen i REX (Primo) og når man har det ønskede resultatsæt, så copy/pastes URL’en og bruges til link.

Bemærk, at det endda kan gøre dette fra avanceret søgning, hvis man har behov for at kombinere flere felter.

 

Periodeafgrænsning:

Der er mulighed for aktivt at sætte en selvvalgt periode på. Syntaksen herfor er:

 

&ct=facet&fctN=facet_creationdate&fctV=[2000+TO+2004]