11. januar 2021

Hvordan kan tyskundervisningen på forskellige uddannelsesniveauer og overgangen mellem dem blive styrket?

I 2017 udgav Regeringen en Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, der bl.a. indebar oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog. Der er afsat ca. 110 mio. til centret, som har til opgave at styrke fremmedsprogene på tværs af uddannelsesniveauer.

Pilotprojektet Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i faget tysk er finansieret af midler fra centret.

Behovsanalysen over faget tysk bidrager med tre centrale resultater:

1) Der er gennem projektet udviklet en metode, der kan overføres til andre sprogfag (der er efterfølgende blevet gennemført en undersøgelse for fransk, spansk og engelsk).

2) Der foreligger et første datagrundlag, der bl.a. kan bruges til at udvikle følgeprojekter inden for tyskfaget, herunder tysk på tværs af uddannelsesniveauer.

3) Der er gennem projektet etableret et bredt samarbejde i tyskfaget på tværs af uddannelsesniveauer via projekt- og følgegruppen. Desuden er der indsamlet interessetilkendegivelser fra 50 tyskundervisere. Dette vil kunne danne grundlag for kommende projekter inden for faget tysk.

Læs hele rapporten