Generalforsamling 2023

Bestyrelsen for Italiensk Kandidatforening indkalder til ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer. Forslag til dagsordenen kan sendes til italienskkandidat@hotmail.com.

Endelig dagsorden fremsendes til foreningens medlemmer senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen jvf. vedtægterne. Det vil i år sige den 31. maj.

OBS: Der er i år ændringer i bestyrelsen, da Helene har valgt at trække sig som formand, så kunne du tænke dig at blive medlem og eventuelt formand af bestyrelsen, så er det nu, du skal slå til!

Årsmødet består i år af tre dele:

  1. Foreningen afholder sin ordinære generalforsamling, hvor foreningens medlemmer har stemmeret til punkterne i dagsordenen.
  2. Derefter en lækker italiensk buffet.
  3. Til slut et fagligt indslag (nærmere info følger).

Tilmelding

Buffeten koster i år 100 kr., som du bedes overføre til Danske Bank-konto reg.: 9570 konto-nr.: 12854056. Husk at skrive navn i overførslen!

Drikkevarer medbringer du selv.

Tilmeldingsfristen er 7. juni 2023.

Tilmeld dig generalforsamlingen her.

A presto,
Bestyrelsen i Italiensk Kandidatforening