Velkommen til Tysk Alumneforening

Tysk Alumneforening er et netværk for alle kandidater fra og studerende på tyskfaget ved Københavns Universitet.

Foreningens formål er:

  • at skabe sociale og tyskfaglige arrangementer
  • at styrke kontakten mellem universitetet og kandidater
  • at skabe et netværk af tyskkandidater og tyskstuderende 

Som alumne kan du bruge Tysk Alumneforening til at bevare kontakten til dit gamle fag og til gamle studiekammerater. Det kan du eks. gøre gennem de arrangementer, som foreningen hvert år afholder.

Derudover kan du som alumne også være en vigtig rollemodel for de nuværende studerende på faget og en brobygger mellem studieliv og arbejdsliv.