Italiensk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Sprogområder > Italiensk

Italiensk sprog og kultur

Italienskfaget ved Københavns Universitet beskæftiger sig, inden for såvel undervisning som forskning, med italiensk sprog, historie og litteratur i bredeste forstand, og ikke mindst sammenhængen mellem disse tre delområder: Sproget er centralt for forståelsen af de historiske og litterære tekster på originalsproget samtidig med at såvel historie som litteratur har en central placering i et sprogfag.

Forskning

Italienskfagets forskning ligger inden for følgende hovedområder:

  • Italiensk sprog
  • Italiensksproget litteratur
  • Italiensk historie og samfundsforhold
  • Oversættelsesstudier

Læs mere om forskning i Italiensk sprog og kultur

Uddannelser

Engerom udbyder en bacheloruddannelse i Italiensk og en kandidatuddannelse i Italiensk. Derudover udbyder vi tilvalgsfag på bachelor- og kandidatniveau.