Spansk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Sprogområder > Spansk

Spansk sprog og kultur

På spanskfaget på Københavns Universitet forskes og undervises der i spansk sprog og kultur i bred forstand. På sprogsiden forskes og undervises der i sprogets grammatik, sprogets mangeartede variation, sprogbrugen og fremmedsprogspædagogik/tilegnelse. På kultursiden forskes og undervises der i sprogområdets historie, kultur, samfundsforhold og politiske forhold, samt spansksproget litteratur og kulturhistorie.

Forskning

Spanskfagets forskning fordeler sig på tre hovedområder og dækker hele den spansksprogede verden (primært Spanien og Latinamerika):

  • Spansk og latinamerikansk historie, samfundsforhold, kultur og kulturhistorie.
  • Spansksproget litteratur (spansk og latinamerikansk).
  • Spansk sprog og lingvistik i bred forstand, herunder sprogets grammatik og variation, sprogbrugen og fremmedsprogstilegnelse og – pædagogik.

Læs mere om forskningen i spansk sprog og kultur

Uddannelser

Engerom udbyder en bacheloruddannelse i Spansk og en kandidatuddannelse i Spansk. Derudover udbyder vi tilvalgsfag på bachelor- og kandidatniveau.