Tysk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Sprogområder > Tysk

Tysk sprog og kultur

Tyskfaget beskæftiger sig med sprog, litteratur, kulturhistorie og samfundsforhold i de tysksprogede lande og i samspil med den omgivende verden, europæisk og globalt. Også Danmarks forhold til Tyskland og de to landes fælles historie samt de sproglige og kulturelle påvirkninger udgør et interesseområde for fagets forskning. Kendetegnende for al forskning (og den dermed sammenhængende undervisning) er, at vi studerer de tysksprogede kilder direkte og betragter sproget som en indgang til viden om tysk kultur og samfund i bredeste forstand.

Forskning

Forskningen har fire hovedområder:

  • tysk sprog, især i sammenligning med dansk og som målsprog for danske learnere; i det hele taget det tyske sprogsystem og tysk sprogbrug i et dansk perspektiv.
  • tysksproget litteratur i Tyskland, Østrig og Schweiz med afsæt i kultur- og litteraturhistoriske samt litteraturteoretiske problemstillinger.
  • tysk kulturhistorie (idehistorie, populær- og hverdagshistorie) især fra det 18. til det 21. århundrede, også transnationalt og i sammenhæng med europæisk historie
  • fremmedsprogstilegnelse og -didaktik

Læs mere om forskning i tysk sprog og kultur

Uddannelser

Engerom udbyder en bacheloruddannelse i Tysk og en kandidatuddannelse i Tysk. Derudover udbyder vi tilvalgsfag på bachelor- og kandidatniveau.