Karrierecrawl: Gymnasielærer

Dekorativt billede

  

På Tysk Alumneforenings Karrierecrawl besøger vi virksomheder og organisationer, hvor viden om tysk sprog, kultur og samfund er en efterspurgt kompetence. Formålet med besøgene er, at studerende kan samle inspiration til livet efter universitetet og at alumner kan udvikle deres faglige netværk.

Denne gang på vores Karrierecrawl vil bestyrelsesmedlem i Tysk Alumneforening og gymnasielærer Lise Høyer sammen med en kollega fortælle om arbejdet som gymnasielærer i tysk.

Tilmeld dig her.