Center for Latinamerikanske Studier

Centret for Latinamerikanske Studier har til formål at skabe et gunstigt miljø for forskning, undervisning og debat om Latinamerika ved Københavns Universitet på tværs af en lang række forskellige discipliner, heriblandt historie, sociologi, politik, antropologi, sprog, litteratur og kunst.

 

Undervisning, workshops, seminarer og gæsteforelæsninger

Centret tilrettelægger workshops, seminarer og gæsteforelæsninger om mange forskellige emner. Ud over at følge og drøfte den nuværende politiske situation i de latinamerikanske lande fremlægger centrets medlemmer og kolleger løbende deres kollektive og individuelle forskningsprojekter og -resultater. Desuden dækker indbudte gæsteforelæsere og foredragsrækker jævnligt et bredt udvalg af relevante emner ved at bibringe specialiseret viden om Latinamerika og nye indgangsvinkler til Latinamerikanske studier.

Disse aktiviteter er først og fremmest tænkt som et supplement til undervisningen og forskningen i Latinamerika ved Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk, men de er også åbne for offentligheden. Endvidere tager centret sigte på at opretholde en tæt dialog med civilsamfundet, navnlig gennem fælles aktiviteter med foreningen Netværk for Latinamerikastudier (NETLA) og AIIA Academia Intercultural - Det Interkulturelle Akademi.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ana Rita Martins Mota Vera Studielektor +45 353-28582 E-mail
Georg Walter Wink Lektor +45 353-29115 E-mail
Jan Gustafsson Lektor +45 353-28449 E-mail
Julio Hans C. Jensen Lektor +45 353-28455 E-mail
Maria Elena Ansotegui Martinez Ekstern lektor +45 353-26616 E-mail
Nieves Hernández-Flores Lektor +45 353-28441 E-mail