Center for Latinamerikanske Studier

Centret for Latinamerikanske Studier har til formål at skabe et gunstigt miljø for forskning, undervisning og debat om Latinamerika ved Københavns Universitet på tværs af en lang række forskellige discipliner, heriblandt historie, sociologi, politik, antropologi, sprog, litteratur og kunst.

 

Undervisning, workshops, seminarer og gæsteforelæsninger

Centret tilrettelægger workshops, seminarer og gæsteforelæsninger om mange forskellige emner. Ud over at følge og drøfte den nuværende politiske situation i de latinamerikanske lande fremlægger centrets medlemmer og kolleger løbende deres kollektive og individuelle forskningsprojekter og -resultater. Desuden dækker indbudte gæsteforelæsere og foredragsrækker jævnligt et bredt udvalg af relevante emner ved at bibringe specialiseret viden om Latinamerika og nye indgangsvinkler til Latinamerikanske studier.

Disse aktiviteter er først og fremmest tænkt som et supplement til undervisningen og forskningen i Latinamerika ved Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk, men de er også åbne for offentligheden. Endvidere tager centret sigte på at opretholde en tæt dialog med civilsamfundet, navnlig gennem fælles aktiviteter med foreningen Netværk for Latinamerikastudier (NETLA) og AIIA Academia Intercultural - Det Interkulturelle Akademi.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Abarca Brown, Gabriel Antonio Postdoc +4535336517 E-mail
Ansotegui Martinez, Maria Elena Ekstern lektor +4535326616 E-mail
Chagas Bastos, Fabricio Henricco Adjunkt +4535336739 E-mail
Gustafsson, Jan Lektor +4535328449 E-mail
Hernández-Flores, Nieves Lektor +4535328441 E-mail
Jensen, Julio Hans C. Lektor +4535328455 E-mail
Martins Mota Vera, Ana Rita Studielektor +4535328582 E-mail
Wink, Georg Walter Lektor +4535329115 E-mail