Lockdown Reading: The Experience of Reading During Covid-19 Lockdowns

Forskningsprojektet Lockdown Reading undersøger, hvad corona-krisen og dens nedlukning af samfundet har betydet for læsernes litterære erfaringer og brug af litteratur i en dansk og engelsk kontekst. Projektet stiller skarpt på de indbyrdes forbundne spørgsmål om kønnede læsevaner, læsningens plads i forholdet mellem arbejde og fritid og læsning som konstituerende for fællesskaber.

Lockdown reading

Undersøgelsen baserer sig på interviews med læsere, bogklubber og nøgleaktører i de litterære institutioner angående deres erfaringer med læsning under nedlukningen. Hvad er der sket med læsernes adfærdsmønstre og præferencer, i takt med at deres tidsperspektiver er blevet ændret, og deres aktiviteter er blevet henvist til privatsfæren? Har væksten i online litteraturarrangementer og den øgede adgang til digitale bøger skabt grobund for nye måder at bruge litteraturen og for nye læsefællesskaber? Er tendenser eller praksisser, der allerede var til stede i den litterære kultur, blevet intensiveret i denne exceptionelle situation? Er nye muligheder opstået? Indsamlingen og analyserne af empirien vil blive suppleret med læsningen af relevante litterære værker. Projektet kombinerer således et sociologisk studie af læsningen som begivenhed med tekstnære analyser af den litteratur, læserstudierne peger på.

Deltag i vores spørgeskemaundersøgelse

Hvordan har du læst under corona-krisen? Dét er vi meget interesserede i at vide noget om. Bidrag til vores undersøgelse af, hvad læsning og brug af skønlitteratur kan i en krisetid. Vi sætter stor pris på din hjælp!

Deltag i undersøgelsen.

Giv samtykke til behandling af dine persondata i forskningsprojektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Amanda Grimsbo Roswall Akademisk medarbejder FU +4535325818 E-mail
Johanne Gormsen Schmidt Postdoc +4535333355 E-mail
Tina Jane Lupton Institutleder +4593509415 E-mail

Søttet af

CarlsbergfondetProjektet er støttet af Carlsbergfondet

Lockdown Readings side hos Carlsbergfondet

Projektet løber fra september 2020 til august 2022.

Kontakt

PI:
Christina Lupton
Professor og institutleder
Institut for Engelsk, Germansk and Romansk
Københavns Universitet

Eksterne

Ben Davies, lektor i engelsk litteratur, University of Portsmouth, Storbritannien.