Samtykke til behandling af dine persondata i forskningsprojektet Lockdown Reading

I forbindelse med din deltagelse i et forsøg, som indgår i et forskningsprojekt på Københavns Universitet, har vi brug for dit samtykke til, at vi må behandle dine persondata. Vi beder om dit samtykke efter reglerne i persondataforordningen. Du kan læse mere om projektet og behandlingen af dine persondata i oplysningsskemaet.

Forskningsprojektets titel: Lockdown Reading: The Experience of Reading During Covid-19 Lockdowns

Jeg bekræfter at have læst oplysningsskemaet som baggrund for mit samtykke til behandling af mine personoplysninger i projektet.

Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Johanne Gormsen Schmidt

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, får det først virkning fra dette tidspunkt og påvirker ikke lovligheden af vores arbejde med dine data i projektet indtil dette tidspunkt. Dine data vil således fortsat indgå i det arbejde, som er gennemført i projektet, indtil du har trukket dit samtykke tilbage.


Jeg giver hermed samtykke til, at Københavns Universitet må registrere og behandle mine persondata i ovennævnte forskningsprojekt:

  • at mine persondata må gemmes i en database med henblik på nye forskningsprojekter efter projektets afslutning
  • at mine persondata må gives til studerende til brug for undervisning, projekter eller specialer på Københavns Universitet
  • at mine persondata må deles med andre forskningsinstitutioner i Danmark eller et andet land inden for EU/EØS
  • at mine persondata må deles med forskningsinstitutioner i UK, som er uden for EU/EØS, selv om reglerne i persondataforordningen ikke gælder for den udenlandske forskningsinstitutions behandling af persondata
  • at mine persondata må indgå i en publikation i et videnskabeligt tidsskrift uden at være anonymiserede.

Felter markeret med * skal udfyldes.

Jeg giver samtykke til ovenstående punkter *