Petra Daryai-Hansen

Petra Daryai-Hansen

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik og uddannelsesleder for tværdisciplinære kurser og uddannelser ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Hendes centrale forskningsområde er fremmedsprogsdidaktik med særlig fokus på flersprogethedsdidaktik, indholdsbaseret sprogundervisning (CLIL), interkulturel pædagogik, brobygning og lærer-/elevkognition.

Siden 2009 har hun været involveret i nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet), Elevernes internationale kompetencer i de gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet), Sprogprofilerne i fransk, spansk og tysk (Roskilde Universitet), Den sprogstrategiske satsning - flere sprog til flere studerende (Københavns Universitet), Developing teacher competences for pluralistic approaches (European Centre for Modern Languages, Europarådet), Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (National Research Foundation Norway) og Femern-Bælt-projekterne Den Mentale bro, Belt SciencekultKIT og KursKultur.

I en dansk og nordisk/baltisk kontekst har hun gennem de sidste år bl.a. koordineret projekterne

De kommende tre år leder hun to forsknings-/udviklingsprojekter:

I 2021 har hun koordineret forelæsningsrækken "Digital series of talks on plurilingualism and interculturality". Derudover har nu deltaget  i Europarådets Working Group for preparing a Draft Recommendation of the Committee of Ministers on the contribution of plurilingual education to democracy.

I Danmark indgår hun bl.a. i faggrupper ved undervisningsministeriet og GL's tænketank om sprog. 

Det Humanistiske Fakultet bruger Petra Daryai-Hansens forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet. Læs casen: Sprogenes brobygger.

Find aktuelt CV og publikationsliste her.

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Fremmedsprogsdidaktik, interkulturelle markedsstudier, sociolingvistik

Ugentlig træffetid: tirsdag, kl. 15-16

 

ID: 131853010