Yao Zhang

Yao Zhang

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Projektbeskrivelse

  Formålet med projektet er at undersøge tolkes problemkilder ved at undersøge disfluency som en overflademarkør og indikator i andetsprogsproduktion i konsekutiv tolkning. Konkret identificerer projektet 1) tolkenes mønstre af disfluency og problemkilder, sammenhænge mellem problemkilder og disfluency samt kvaliteten af tolkepræstationen, og 2) forskelle mellem danske og kinesiske tolke med hensyn til mønstre af disfluency, problemkilder og kvaliteten af tolkepræstationen. Ved at identificere problemkilderne og deres sammenhæng med mislyd og kvalitet vil projektets resultater få betydning for udviklingen af strategier til effektiv uddannelse af tolke og effektiv problemløsning i forbindelse med tolkepræstationer på stedet.

  Finansiering og tilknytning:

      Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

  Projektperiode:

      01/09/2021 – 31/08/2024

  Vejledere:

      Slobodanka Dimova, hovedvejleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

      Kristian Tangsgaard Hvelplund, bivejleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

   

  Forskningsinteresser

  - Tolkning og oversættelse: den kognitive proces, kulturel pragmatik, oversættelse af undertitler

  - Psykolingvistik: taleproduktion, flydende sprogbrug

  - Sprogindlæring og uddannelse

  - Maskinel bistand til tolkning og oversættelse 

   

  Tilknytning til forskningsgrupper

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Foreign Language Acquisition (Efterår 2022, KA i Engelsk, Københavns Universitet)
  • Kinesisk propædeutik A (Efterår 2022, BSc i International Business, Copenhagen Business School)
  • Gæsteunderviser i Oversættelsesstudier (planlagt til efterår 2023).

  ID: 283739990