30. november 2023

18 anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik

Som afslutning på PE-LAL-projektet har projektgruppen formuleret Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet.

Som afslutning på PE-LAL-projektet har projektgruppen formuleret Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet. Anbefalingerne er formuleret på baggrund af de samlede drøftelser på PE-LAL-projektets afsluttende stakeholderworkshop med repræsentanter fra forskellige dele af den danske uddannelseskontekst (blandt andet Undervisningsministeriet, Det Nationale Center for Fremmedsprog, læreruddannelser, lærerorganisationer, forlag, skoleledelser og lærere). De 18 anbefalinger retter sig mod forskellige niveauer og udgør et samlet ønskescenarie for, hvordan flersprogethedsdidaktik kan styrkes af forskellige aktører. Hver anbefaling er et vigtigt bidrag i sig selv og et skridt mod en styrket flersprogethedsdidaktik.

Emner