13. september 2022

Konferenceworkshops på Multikulturelle skoler 2022

PE-LAL-projektet er repræsenteret ved årets nationale konference ’Multikulturelle Skoler’ med to workshops.

Workshop 1: ’Flersprogethedsdidaktik i og på tværs af grundskolens sprogundervisning’ ved Natascha Drachmann og Tine Jensen (sproglærer og DSA-vejleder, Nørre Fælled Skole).

Workshoppen giver indblik i Nørre Fælled Skoles arbejde med interkulturel pædagogik og flersprogethed udført i regi af PE-LAL-projektet. Skolen har afprøvet et nyudviklet undervisningsmateriale, der har fokus på at inddrage flere sprog i sprogundervisningen, så der bygges bro mellem målsproget og andre sprog, fx andre sprogfag i skolen, beslægtede sprog eller elevernes førstesprog. På workshoppen præsenterer Natascha og Tine PE-LAL-projektets undervisningsmaterialer til 1., 5. og 7. klasse og undersøger sammen med deltagerne, hvordan flersprogethedsdidaktikken kommer til udtryk heri.

Workshop 2: ’Flersprogethedsdidaktik i udskolingen’ ved Line Krogager Andersen.

Flersprogethedsdidaktikken er for alle, uanset alder og sproglig baggrund. Men i udskolingen har eleverne et andet sprogligt udgangspunkt og andre sproglige behov end i indskolingen og på mellemtrinnet, ligesom læreren på dette tidspunkt må tænke flersprogethedsdidaktikken ind i undervisningens prøveforberedende karakter og i brobygningen til ungdomsuddannelserne. I denne workshop præsenterer vi de flersprogethedsdidaktiske undervisningsmaterialer udviklet til 9. klasse og 1.g i regi af projekt Plurilingual Education og udviklingsprocessen, der ligger bag. Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde med udvalgte materialer og diskutere de potentialer og udfordringer, der ligger i det flersprogethedsdidaktiske arbejde i udskolingen, også med henblik på brobygning til Almen Sprogforståelse på HHX og STX. Desuden vil vi fortælle om vores erfaringer og konklusioner fra afprøvningen af materialerne i praksis.

Læs mere om konferencen her

Emner