12. maj 2023

Oplæg på konferencerne NOFA og Linguapeda

I maj måned deltog Line Krogager Andersen på konferencerne NOFA i Vaasa og Linguapeda i Jyväskylä med to forskellige oplæg med udgangspunkt i empiri fra PE-LAL-projektet og fokus på hhv. betydningen af interkulturel opmærksomhed og opmærksomhed på sproglig mangfoldighed og om kritisk sproglig opmærksomhed og sprogleg. For abstracts, se projektets engelske side.

Emner