21. april 2023

Oplæg om motivation for fremmedsprog

Den 20/4 2023 deltog postdoc Line Krogager Andersen ved Lærfest ’23 i Scandinavian Congress Center med et oplæg om motivation for fremmedsprog, der både trak på projektets operationalisering af flersprogethedsdidaktik og gav eksempler på undervisningsmateriale og empiri fra projektet.

Emner