13. oktober 2023

Præsentation på ICMME4

Petra Daryai-Hansen og Natascha Drachmann holder oplæg på den 4. internationale konference om flersprogethed og flersprogethedsdidaktik (International Conference on Multilingualism and Multilingual Education). Konferencen afholdes den 12-13. oktober i Valletta, Malta.

Med afsæt i fund fra PE-LAL-projektet (Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Education Levels) præsenterer vi i oplægget PE-LAL-projektets endelige teori- og empiribaserede konceptualisering af elevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer i rammen af en flersprogethedsdidaktik. Konceptualiseringen er udviklet baseret på en abduktiv tilgang (Timmermans & Tavory, 2012). Konceptualiseringen definerer (1) flersprogethedsdidaktik som bestående af tre pluralistiske tilgange til sprog (Candelier et al., 2010) samt en transversal dimension, der fokuserer på elevers sproglige ressourcer, herunder førstesprog udover dansk, og (2) sproglig opmærksomhed, som udgøres af praktisk sproglig opmærksomhed (PSO), metasproglig opmærksomhed (MSO) og kritisk sproglig opmærksomhed (KSO) (van Lier, 2004), der kan rette sig mod ni sproglige niveauer. Konceptualiseringen konkretiseres via elevdata fra 1., 5. og 7. klasse. Fund fra PE-LAL-projektet indikerer, at PSO, MSO og KSO kan manifestere sig hos elever på alle uddannelsesniveauer, og at elevers sproglige opmærksomhed med alderen kan beskrives som en kompleksificering. Kompleksificeringen kommer til udtryk i relation til, hvordan sproglig opmærksomhed artikuleres og hvilke sproglige niveauer den retter sig i mod, samt i relation til elevernes kognitive udvikling og erfaringer. Afslutningsvis diskuterer vi potentialer og begrænsninger ved konceptualiseringen.

Se konferenceprogram.

Emner