24. november 2023

SDU Faglig dag om DSA på Læreruddannelsen

Hvad betyder det for de flersprogede elever i grundskolen? Om sproglig inklusion og opmærksomhed. Line Krogager Andersen holdt oplæg om sproglig inklusion med inddragelse af empiri og anbefalinger fra PE-LAL-projektet.

Emner