24. november 2023

SDU Interkulturel Pædagogik: Videnskabelige perspektiver på sprog- og kulturmøder

Line Krogager Andersen holdt oplæg om PE-LAL-projektets design, empiri og analysetilgange.

Emner