1. november 2023

Sprogteammøde på Skovvangskolen

Flersprogethedsdidaktik. Line Krogager Andersen holdt oplæg om PE-LAL-projektets teoretiske grundlag og fund fra 9. klasse. I forbindelse med oplægget præsenterede hun desuden projektets undervisningsmaterialer samt anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik.

Emner