Oversættelse og kulturel transfer

I vores globaliserede verden bygger interkulturel kommunikation, mundtlig såvel som skriftlig, mere end nogen­sinde på oversættelser. Sideløbende med den øgede mængde oversættelser vokser behovet for forskning i en lang række forbundne aspekter: Hvordan bliver oversættelser til? Hvorfor oversætter man, eller hvorfor undlader man at oversætte? Hvordan formidles og modtages oversættelser? Hvilke konsekvenser kan oversættelser få?

Forskerne i dette forum repræsenterer en række vinkler på det sprog-, tekst- og kulturmøde som oversættelse udgør. Tilsammen dækker vi ikke bare flere sprog , men også en bred vifte af tilgange til oversættelsestyper (med hovedvægten på litterær oversættelse og billedmedieoversættelse), og vores forskning inddrager såvel lingvistiske som kognitive, sociologiske, litteraturhistoriske og sprogpolitiske aspekter.

Vi arbejder på at udbygge oversættelsesforskningsmiljøet på Engerom, styrke oversættelsesforskningen på hele Københavns Universitet og skabe øget opmærksomhed om fænomenet oversættelse, såvel nationalt som internationalt.

Vi ønsker at fremme samspillet mellem forskning, undervisning og formidling, med inddragelse af alle de medier som oversættelser optræder i. Vi repræsenterer en tværdisciplinær tilgang til oversættelsesforskningen, og vores seminarer og workshops vil samle forskere, oversættere og studerende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Hvelplund, Kristian Tangsgaard Lektor +4535328177 E-mail
Jansen, Hanne Lektor +4535328439 E-mail
Sandberg, Anna Lena Lektor +4535328156 E-mail

Tovholder

Lektor Hanne Jansen
E-mail: hanjan@hum.ku.dk
Telefon:+45 35 32 84 39