Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

  • Lisbeth Verstraete-Hansen (formand)
  • Mette Seistrup
  • Jeanette Sporon-Fiedler (TAP)
  • Christian Benne (VIP) 

Kommissorium:
Følger af generelle regler for lokale arbejdsmiljøgrupper på KU

Møderytme:
Normalt én gang pr. semester