Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

  • Institutadministrator Lotte Rahbek Kamp (formand) (A-siden)
  • Overassistent Dennis Omø (B-siden)
  • Vacant (stud.mag.) 

Kommissorium:
Følger af generelle regler for lokale arbejdsmiljøgrupper på KU

Møderytme:
Normalt én gang pr. semester