Forskningsudvalget

Forskningsudvalget på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk mødes ca. 2-4 gange per semester. Udvalget rapporterer to gange om året til institutlederen.

Kommissorium for for​skningsu​dvalget​.

Medlemmer

 
Udvalget betjenes af forskningskoordinator Charlott Hoffmann Jensen.​