Studienævnet – Københavns Universitet

Engerom > Om instituttet > Nævn og udvalg > Studienævnet

Studienævnet

Studienævnet er det organ, der fastlægger reglerne for uddannelsen, lægger rammerne for undervisningen, skema og fordeling af underviserkræfter. Da det er studienævnet, der beslutter rammerne, er det også studienævnet, der behandler sager om dispensation og meritoverførsel. Studienævnet er et demokratisk organ, som man trygt kan henvende sig til. Det er sammensat af repræsentanter for undervisere og studerende; to sekretærer er tilknyttet nævnet.

Studienævnets e-mail sn-engerom@hum.ku.dk
(Benyttes ved ansøgning om dispensation, meritoverførsel og lignende.)

Lærerrepræsentanter

  • Jørgen Staun (formand)
  • Ulla Rahbek
  • Jan Gustafsson
  • Erling Strudsholm
  • Christian Benne

Suppleant for de germanske og romanske fag: Jan Lindschouw og Ken Farø.
Supleant for engelsk: Kristian Tangsgaard Hvelplund og Joe Goddard.

Studenterrepræsentanter

  • Rico Birkedal Nielsen (næstformand) 
  • Esther Hjort
  • Jonas Tobias Milner
  • Karoline Rastenni
  • Sebastian Primdahl Olesen

Suppleanter: Yasmin Noregren

Sekretær for studienævnet: Marianne Boch
AC-vejleder Søren Nørrelund-Madsen og Anne Kjølby deltager desuden i møderne.

Arbejdsopgaver for studienævnet
Forretningsorden

Mødefrekvens
Som regel tredje onsdag i hver måned 13.15-15.00

Møderække i efteråret 2018: 22. august, 19. september, 24. oktober, 21. november og 19. december.

Merit- og dispensationsudvalget
Møderække i efteråret 2018:  14. august, 11. september, 2. oktober, 23. oktober, 13. november og 4. december

Undervisningsevalueringer:
Her følger studienævnets procedure for undervisningsevaluering samt de samlede rapporter for instituttet.

Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2017
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2017
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2016
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2016
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2015
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2015
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2014
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2014
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2013
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2013
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2012
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2012
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2011
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2011
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2010
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2010
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2009
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2009