Studienævnet

Studienævnet er det organ, der fastlægger reglerne for uddannelsen, lægger rammerne for undervisningen, skema og fordeling af underviserkræfter. Da det er studienævnet, der beslutter rammerne, er det også studienævnet, der behandler sager om dispensation og meritoverførsel. Studienævnet er et demokratisk organ, som man trygt kan henvende sig til. Det er sammensat af repræsentanter for undervisere og studerende; to sekretærer er tilknyttet nævnet.

Studieleder

Kirsten Kragh
Kontor: 24.2.57
Telefon: 35 32 85 91
E-mail: studieleder-engerom@hum.ku.dk
Træffetid: efter aftale

Underviserrepræsentanter

Repræsentationsområde Engelsk

 • Christian Jensen (studienævnsformand)
 • Ulla Rahbek

Suppleanter 

 • Kim Ebensgaard Jensen

Repræsentationsområde Germansk og Romansk

 • Birthe Hoffmann
 • Johan Pedersen stedfortrædende studienævnsformand
 • Jan Juhl Lindschouw 

Suppleanter

 • Anna Lena Sandberg 
 • Katrine Helene Andersen

Studenterrepræsentanter

Repræsentationsområde Engelsk

 • Veronika Peters Busk
 • Marta Bloch Christiansen (næstforperson)

Suppleant

 • Eva Christensen

Repræsentationsområde Germansk og Romansk

 • Patrick Engelbrecht Aastrøm
 • Aruna Tharangani Rønnenkamp Holst (medlem af merit- & dispensationsudvalget
 • Ida Marie Frost

Om studienævnet

Arbejdsopgaver for studienævnet

Forretningsorden

Mødefrekvens

Som regel hver tredje onsdag i hver måned 13.15-16.00.

Møderække i foråret 2024: 17. januar, 21. februar, 20. marts, 17. april, 15. maj, 19. juni og 21. august.

Merit- og dispensationsudvalget

Møderække i foråret 2024: 23. februar, 19. marts, 9. april, 2. maj, 23. maj, 13. juni, 4. juli og 6. august.

Undervisningsevalueringer

Her følger studienævnets procedure for undervisningsevaluering samt de samlede rapporter for instituttet.