Studienævnet

Studienævnet er det organ, der fastlægger reglerne for uddannelsen, lægger rammerne for undervisningen, skema og fordeling af underviserkræfter. Da det er studienævnet, der beslutter rammerne, er det også studienævnet, der behandler sager om dispensation og meritoverførsel. Studienævnet er et demokratisk organ, som man trygt kan henvende sig til. Det er sammensat af repræsentanter for undervisere og studerende; to sekretærer er tilknyttet nævnet.

Studienævnets e-mail sn-engerom@hum.ku.dk
(Benyttes ved ansøgning om dispensation, meritoverførsel og lignende.)

Lærerrepræsentanter

Repræsentationsområde Engelsk

 • Christian Jensen (studienævnsformand)
 • Ulla Rahbek

Suppleanter 

 • Kim Ebensgaard Jensen

Repræsentationsområde Germansk og Romansk

 • Johan Pedersen stedfortrædende studienævnsformand
 • Anna Lena Sandberg
 • Jan Juhl Lindschouw 

Suppleanter

 • Birthe Hoffmann 
 • Jan Gustafsson 

Studenterrepræsentanter

Repræsentationsområde Engelsk

 • Fie Dahl Hansen

Repræsentationsområde Germansk og Romansk

 • Birgitte Simone Schmidt
 • Bjørn Markmann

SN-sekretær: Marianne Boch 

Om studienævnet

Arbejdsopgaver for studienævnet
Forretningsorden

Mødefrekvens
Som regel tredje onsdag i hver måned 13.15-15.00.

Møderække i foråret 2021: 20. januar, 17. februar, 17. marts, 21. april, 19. maj, 16. juni og 18. august.

Merit- og dispensationsudvalget
Møderække i foråret 2021: 2. februar, 23, februar, 30. marts, 20. april, 18. maj, 1. juni, 22. juni, 6. juli og 10. august. 

Undervisningsevalueringer
Her følger studienævnets procedure for undervisningsevaluering samt de samlede rapporter for instituttet.

Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2020
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2019
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2017
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2017
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2016
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2016
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2015
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2015
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2014
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2014
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2013
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2013
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2012
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2012
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2011
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2011
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2010
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2010
Opsummering af undervisningsevaluering efteråret 2009
Opsummering af undervisningsevaluering foråret 2009