Samarbejdsudvalget (LSU)

A-siden

  • Christina Lupton (formand; institutleder)
  • Kirsten Kragh (studieleder)

B-siden

  • Hanne Jansen (næstformand; VIP-repræsentant, tillidsmand for VIP)
  • Katrine Helene Andersen (VIP-repræsentant)
  • Maja Fischer (TAP-repræsentant)
  • Anne Kjølby (TAP-repræsentant) 
  • Katrine Lohmann (VIP-repræsentant)
  • Kim Ebensgaard Jensen (VIP-suppleant)
  • Ragnhild Filén Wangen (TAP-suppleant)

Se forretningsorden, referater mv. på intranettet.