Samarbejdsudvalget (LSU)

Samarbejdsudvalget på Engerom følger af de generelle regler for Samarbejdsudvalg på KU.

Udvalget mødes den tredje mandag i hver måned i med undtagelse af januar, juli og august i tidsrummet kl. 9:15-11:00.

Udvalgets sammensætning

A-siden

  • Lisbeth Verstraete-Hansen (formand)
  • Kirsten Kragh​ (viceinstitutleder for uddannelse og studieleder)
  • Mette Seistrup (administrationschef) 

B-siden

  • Katrine Helene Andersen (næstformand; VIP-repræsentant, tillidsmand for VIP) 
  • Pia Schwarz Lausten (VIP-repræsentant, tillidsmandssuppleant for VIP) 
  • Kisten Ogilby (VIP-repræsentant, ph.d.)
  • Marianne Boch (TAP-repræsentant)
  • Betina Bidstrup Sommer (TAP-repræsentant)
  • Kim Ebensgaard Jensen (VIP-suppleant)
  • Michael Wendelborg (TAP-suppleant)

 
Referat​er (intranet)


Øvrige samarbejdsudvalg på Københavns Universitet