Samarbejdsudvalget (LSU)

A-siden

  • Jørn Boisen (formand; institutleder)
  • Kirsten Kragh (studieleder)
  • Lotte Kamp (institutadministrator)

B-siden

  • Hanne Jansen (næstformand; VIP-repræsentant, tillidsmand for VIP)
  • Jørgen Staun (VIP-repræsentant)
  • Maja Fischer (TAP-repræsentant)
  • Anne Kjølby (TAP-repræsentant) 
  • Katrine Lohmann (VIP-repræsentant)

Referent: Lotte Kamp

Se forretningsorden, referater mv. på intranettet.