Komplekse verber (verbum+partikel konstruktioner) - på dansk og standarditaliensk og i diverse norditalienske dialekter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen behandler komplekse verber af typen verbum+partikel. I forhold til Talmys typologiske distinktion mellem satellite-framed languages og verb-framed languages, placeres dansk typisk i første gruppe og italiensk i anden. Der er dog på italiensk en stigende tendens til brug af verbum+partikel konstruktion. Konstruktionen kan spores i ældre italiensk og særligt interessant er den høje frekvens og store variation af V+P i mange norditalienske dialekter. Forskelle og ligheder, såvel syntaktiske som semantiske, på tværs af sprog og varianter undersøges.
Original languageDanish
JournalNy forskning i grammatik
Issue number16
Pages (from-to)111-130
Number of pages20
ISSN1902-1291
Publication statusPublished - 2009

ID: 15406676