Stemmer i italiensk litteratur: Festskrift til Lene Waage Petersen

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Stemmen i den litterære tekst er på en og samme tid et tekstligt og et sanseligt fænomen. Stemmen er i teksten, men peger også ud af teksten. Den forankrer teksten i et levende og sansende subjekt, og dermed i en ekstratekstuel, historisk og kulturel kontekst. Den appellerer til vores lytten, fører os med sine mange modulationer ind i tekstuniverset og bringer os samtidig tæt på tekstens afsender. Stemmen er ikke kun indhold, men også lyd og tonalitet, herunder flerstemmigheder og tavsheder.

Nærværende festskrift er tilegnet Lene Waage Petersen, ekspert i italiensk litteratur. Med stemmer som omdrejningspunkt kommer danske og udenlandske forskere vidt omkring i den italienske litteratur: stemmen i ordbøgerne, stemmen hos Petrarca og i humanisternes breve, stemmens apostrofer igennem tiden, italienske stemmer hos Montaigne og humor hos Pirandello, Pirandellos stemme hos Svend Åge Madsen og Conrads stemme hos Calvino, litterære telefonstemmer, ny italiensk krimi, kvindestemmer før og nu, intertekstualitet hos Claudio Magris, og Magris' eget bidrag om europæiske identiteter.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMuseum Tusculanum
Number of pages285
ISBN (Print)9788763531108
Publication statusPublished - 2009

ID: 16408571